• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole "Kwiaty Polskie"
i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/2024 wynosi: 45,00 zł.

Dokumenty do pobrania:

Zakres ubezpieczenia na rok 2023/2024.

Ogólne warunki ubezpieczenia.

Formularz zgłoszenia szkody.

Jak zgłosić szkodę?

Okres obowiązywania ubezpieczenia: od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

 

Ubezpieczenie - rok szkolny 2022/2023

Dokumenty do pobrania:

Zakres ubezpieczenia na rok 2022/2023.

Ogólne warunki ubezpieczenia.

Formularz zgłoszenia szkody.

Jak zgłosić szkodę?

Okres obowiązywania ubezpieczenia: od 1 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

 

Ubezpieczenie - rok szkolny 2021/2022

Dokumenty do pobrania:

Zakres ubezpieczenia na rok szkolny 2021/2022.

Instrukcja zgłoszenia roszczenia - rok szkolny 2021/2022.

Ogólne warunki umowy EDU PLUS.

Formularz zgłoszenia roszczenia.

Okres obowiązywania ubezpieczenia: od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku.