• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole "Kwiaty Polskie"
i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

plakat MALUCH 1

 

 

 

 

Bez nazwy

 

 

Obrazek przedstawia logotypy programu Maluch + 2021

Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na podstawie zawartej w dniu 19 lipca 2021 r. umowy z Wojewodą Wielkopolskim,
wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 46 080 zł.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku "Wiosenka".
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 46 080,00 zł
Całkowita wartość zadania: 57 600,00 zł.

Plakat

 

 

  

 Bez nazwy

 

  

 

Projekt realizowany w ramach Regonialnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europaejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spełecznego.

 Przechwytywanie1