• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

plakat MALUCH 1

 

 

 

 

Bez nazwy

 

 

Obrazek przedstawia logotypy programu Maluch + 2021

Gmina Bralin otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Na podstawie zawartej w dniu 19 lipca 2021 r. umowy z Wojewodą Wielkopolskim,
wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła 46 080 zł.

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku "Wiosenka".
Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 46 080,00 zł
Całkowita wartość zadania: 57 600,00 zł.

Plakat

 

 

  

 Bez nazwy

 

  

 

Projekt realizowany w ramach Regonialnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europaejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spełecznego.

 Przechwytywanie1

Informacje

Plan Dnia

Jadłospis

Grupy

Galeria

Komunikaty

Facebook