• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole "Kwiaty Polskie"
i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

 

Składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu i żłobku wynosi 120 zł

w przypadku rodzeństwa:

60 zł – za drugie dziecko

0 zł – za trzecie dziecko

Wpłaty można uiszczać przelewem na konto Rady Rodziców wpisując w tytule:
imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

Numer rachunku do wpłat: 78 1020 5297 0000 1302 0221 8360