Raport dla Przedszkola "Kwiaty Polskie" i Żłobka "Wiosenka" w Bralinie

Autor raportu: Rafal Robak, 15 lipiec 2022

Ocena zlecona przez: Przedszkole "Kwiaty Polskie" i Żłobek "Wiosenka" w Bralinie

Podsumowanie ustaleń z oceny

Strona internetowa https://przedszkolebralin.pl/ nie jest w pełni zgodna z wytycznymi standardu WCAG 2.1 - jest częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres oceny

Nazwa witryny Strona internetowa Przedszkola "Kwiaty Polskie" i Żłobka "Wiosenka" w Bralinie
Zakres witryny

Zawartość publicznej strony internetowej Przedszkola "Kwiaty Polskie" i Żłobka "Wiosenka" w Bralinie znajdująca się pod adresem https://przedszkolebralin.pl/

Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny

Ocena strony obejmują wybraną losowo próbkę strony.

Podstawowe wsparcie dostępności

Narzędzia developerskie przeglądarek(Google Chrome, Mozilla Firefox)
NVDA - czytnik eranu
WAVE - validator
W3C Markup Validation Service - walidator kodu HTML
Color Contrast Analyzer - analiza kontrasu
Contrast Checker - analiza kontrasu
PDF accessibility Checker 3 - sprawdzanie dokumentów PDF

Oparte na technologiach
  • ECMAScript 5
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 8 / 9 10 / 11
2. Funkcjonalność 11 / 14 3 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 4 / 5
4. Solidność 0 / 2 1 / 1
Ogółem 24 / 30 18 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Obrazy - pliki graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny.
Niestety nie wszystkie zostały opisane poprawnie niektóre znalezione grafiki posiadają błędny,

1.2 Multimedia

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nagrań zawierających wyłącznie dźwięk ani nagrań
zawierających wyłącznie ruchomy obraz.

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia napisów rozszerzonych.

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia 3 audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowej.

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują transmisje audiowizualne.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań audiodeskrypcji.

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Strony serwisu nie mają prawidłowej hierarchicznej struktury nagłówków.
W serwisie nie występują formularze do wprowadzania danych, występują jedynie 2 formularze wyszukiwarek:
- formularz „Szukaj” na górze każdej podstrony - nie posiada atrybutu id, a etykieta label jest ukryta wizualnie, nie ma także przycisku akcji, którym moglibyśmy zatwierdzić operację.
- formularz „searchForm” na stronie wyników wyszukiwania - prawidłowo posiada id i etykiety pól, przycisk akcji nie posiada opisu słownego (a jedynie ikonę)

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność odczytu jest prawidłowa i zgodna z kolejnością wizualną większości elementów serwisu.

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie elementy nawigacyjne wykonane są prawidłowo.

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest możliwy do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. W układzie poziomym i pionowym wyświetlana jest ta sama zawartość.

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma formularzy zbierających określone typy informacji o użytkowniku.

1.4 Rozróżnialność

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie ma istotnych informacji przekazywanych wyłącznie z użyciem koloru.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono automatycznie odtwarzanych dźwięków.

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast w podstawowej wersji graficznej jest prawidłowy dla większości elementów tekstowych.
Narzędzia wspomagające zwiększenie kontrastu nie działają prawidłowo

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Serwis posiada funkcjonalność pozwalającą na powiększenie czcionki - niestety
powiększenie, które zapewnia jest znikome. Czcionka tekstu podstawowego ma wielkość 14 px, a maksymalne powiększenie to 16,8 px, czyli powiększenie to zaledwie 120%.
Po powiększeniu tekstu nie występuje utrata zawartości ani funkcjonalności serwisu.
Strona musi zapewniać możliwość zmiany rozmiaru czcionki wszystkich elementów tekstowych do 200%, bez utraty funkcjonalności serwisu.

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie obrazy graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny.
Niestety nie wszystkie obrazy zostały opisane poprawnie
- niektóre znalezione grafiki posiadają błędny, nietożsamy opis alternatywny.
Przykład: http://soswkonarzew.edu.pl/stowarzyszenie-motylek,
ścieżka: /images/GALERIA/2017_autyzm.png (alt: 2017 autyzm)
Grafika został błędnie opisana alternatywą o nazwie "2017 autyzm" w praktyce grafika przedstawia plakat zapraszający na spotkanie pod tytułem "Porozmawiajmy o różnych obliczach autyzmu"
- Znaleziono problemy z kodowanie utf-8 w niektórych alternatywach tekstowych.
Przykład: alt="GodĹ‚o Polski"

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Strona jest responsywna i zapewnia prawidłową prezentację treści oraz pełną
funkcjonalność, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast elementów nietekstowych jest prawidłowy.

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Zwiększenie odstępów w tekście nie powoduje większych problemów z przeglądaniem serwisu.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów dodatkowej treści.

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie zdefiniowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.
Każdy element serwisu jest dostępny za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się w prawidłowej kolejności dla większości elementów serwisu.

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus przemieszcza się dla więkrzości elementow prawidlowo. Odnaleziono jeden problem z zaznaczaniem pustego obiektu

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie zaimplementowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

2.2 Wystarczający czas

2.2.1 Dostosowanie czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis nie posiada limitów czasu na wykonanie działania.

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Na głównej stronie serwisu znajduje się tzw. slider zawierający tylko jeden element

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów potencjalnie wywołujących atak epilepsji.

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Serwis nie jest wyposażony w mechanizm skiplinks, który wyświetla się jako pierwszy element nawigacji klawiaturą.

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Każda strona posiada unikalny unikalny tytuł, zawierający nazwę podstrony oraz nazwę całego serwisu.

2.4.3 Kolejność fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Kolejność przemieszczania się focusa nie jest taka sama jak kolejność wizualna elementów serwisu.

2.4.4 Cel łącza (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Linki w serwisie nie zostały opisane we właściwy sposób.
Wszystkie linki tekstowe w serwisie nie są wyposażone w żadne teksty objaśniające szczegółowo opisujące cel linku.
W serwisie znajduje się wiele linków typu “Czytaj więcej” pozbawionych dodatkowego opisu.
W serwisie istnieje wiele obrazów (plakatów, logotypów), które są linkiem do strony lub do pobrania pliku.
W serwisie znajduje się dużo linków do plików, które nie są konsekwentnie i należycie opisane. Przy niektórych linkach do plików znajduje się ikona obrazująca format pliku, ale przy większości linków nie ma takiej ikony ani żadnej innej informacji o formacie pliku. Wszystkie linki do plików nie mają obowiązkowych informacji o formacie pliku i jego rozmiarze.
Do każdego elementu, który został zaimplementowany jako link, powinien być zastosowany zrozumiały opis dalszego przekierowania. Celem jest informowanie każdego użytkownika dokąd zostanie zaprowadzony - nie tylko użytkowników korzystających z czytników ekranu.

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mapę strony oraz wyszukiwarkę.

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Nagłówki i etykiety prawidłowo opisują następującą po nich treść.

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus jest widoczny

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono funkcjonalności obsługiwanych za pomocą gestów
wielopunktowych.

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów korzystających ze zdarzeń onmousedown i
onmouseup.

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Większość elementów interfejsu jest dobrze opisana.
Większość linków posiada opis tekstowy, jednak w serwisie występują też liczne przyciski graficzne (ikony, logotypy) oraz obrazy (plakaty, ilustracje), które są linkiem. W wielu przypadkach brakuje informacji tekstowej o tym, że obraz jest aktywnym linkiem i co jest celem linku. elementów interfejsu jest dobrze opisana. Większość linków posiada opis tekstowy.

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma elementów aktywowanych ruchem.

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Każda strona serwisu posiada zadeklarowany język polski <html lang="pl-pl">

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują fragmenty tekstu w obcych językach. W przypadku zmiany wersji językowej - zmianie ulega całość tekstu na stronie.

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Przemieszczanie focusa klawiszem TAB nie powoduje żadnych nieoczekiwanych i automatycznych działań, ani przeładowywania strony

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nieprzewidywalnych działań ani automatycznej zmiany
kontekstu.

3.2.3 Spójna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Elementy systemu nawigacji są stałe - powtarzają się w całym serwisie, na wszystkich podstronach.

3.2.4 Spójna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada ujednolicony i konsekwentny sposób identyfikacji elementów.

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularze wyszukiwania w serwisie sprawdza czy został wpisany tekst - w przeciwnym wypadku zostaje wyświetlkony stosowny komunikat o oznaczenie kolorem

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola tekstowe formularzy są prawidłowo zaopatrzone w etykiety i instrukcje.

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Formularz “Wyszukiwarka” nie ma wdrożonych sugestii korekty blędow

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Serwis nie posiada funkcjonalności mogących powodować błędy o konsekwencjach prawnych lub finansowych.

Zasada 4 Solidność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Poprawność kodu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: W serwisie występują liczne błędy kodu HTML i CSS.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Defekt

Ustalenia: Odczyt zawartości serwisu na czytnikach ekranu jest możliwy, ale nie jest komfortowy, ze względu na brak definicji regionu głównej zawartości, brak opisu słownego wielu przycisków graficznych oraz licznych obrazów tekstu bez tożsamej zawartości tekstowej.

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie są wyświetlane komunikaty.

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2