Kadra przedszkola

Kadra pedagogiczna

mgr Teresa Michalska – dyrektor przedszkola
mgr Małgorzata Bednara – wychowawczyni grupy „Konwalie”
mgr Małgorzata Wachowiak – wychowawczyni grupy „Maczki”
mgr Renata Mazurowska – wychowawczyni grupy „Stokrotki”
mgr Bożena Niełacna – wychowawczyni grupy „Tulipanki”
mgr Agnieszka Kozioł – wychowawczyni grupy „Bratki”
mgr Maria Lemanik – wychowawczyni grupy „Różyczki”                                                                                    mgr Marta Grzelak- nauczyciel w grupach: „Tulipanki”  oraz „Stokrotki”
Lic. Magdalena Dobroś – nauczyciel języka angielskiego
mgr Natalia Zataj- nauczyciel w grupie „Różyczki”,”Maczki”, „Konwalie”,
mgr Elżbieta Leśniarek – nauczyciel religii

Pracownicy administracji i obsługi            

mgr Moniko Ziomko – gł. księgowa
mgr Marta Szymczak – księgowa
Aneta Krowiarz –  st. intendent
Elżbieta Moskalik – Sobczak – sekretarka
Jolanta Kozica – szef kuchni                                                                                                                                        Irena Panek – kucharka
Małgorzata Grzesińska-kucharka
Irena Kosakiewicz – pomoc nauczyciela (grupa „Konwalie”)
Alina Wiśniewska – pomoc nauczyciela (grupa „Maczki”)
Marzena Gąszczak– pomoc nauczyciela (grupa „Stokrotki”)
Alicja Prus-Tomalik – pomoc nauczyciela (grupa „Tulipanki”)
Aneta Antczak – pomoc nauczyciela (grupa „Bratki”)
Ewa Witak- pomoc nauczyciela (grupa „Różyczki”)
Marian Smółka – palacz, konserwator